kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Komunikacja
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Rozwój osobisty

Stowarzyszenie na rzecz świadomego rozwoju "Człowiek - Sztuka - Środowisko"

Sztuka komunikacji

W ramach projektu „Sztuka komunikacji” organizujemy cykle warsztatów z zakresu komunikacji opartej na metodzie Marshalla B. Rosenberga nonviolent communication dla osób indywidualnych oraz grup pracowników różnych instytucji.

Podstawowym narzędziem używanym do porozumiewania się jest język. Sposób, w jaki go używamy przesądza o tym, czy rozmowa staje się satysfakcjonującym obie strony przepływem, czy też zamienia się w walkę raniącą nie mniej boleśnie, niż przemoc fizyczna. Jeżeli pragniesz, by twoje życie (tak zawodowe, jak i prywatne) opierało się na otwartych, jasnych i bezpiecznych relacjach, możesz odejść od wyuczonych, nawykowych sposobów komunikowania się i zacząć rozmawiać bardziej świadomie.

Świadomość głębokich potrzeb własnych i rozmówcy przenosi komunikację na poziom, gdzie każda trudność może stać się początkiem kreatywnych zmian. Na tym poziomie nie musimy atakować ani uciekać, by ochronić siebie. Język staje się narzędziem porozumienia i poszukiwania rozwiązań satysfakcjonujących każdą ze stron.

Przykładowe tematy warsztatów to:

 • Jak dzięki słowom docierać do potrzeb kierujących naszymi zachowaniami?
 • Jak słuchać trudnych komunikatów nie poddając się działaniu emocji?
 • Jak rozpoznać komunikaty blokujące i związane z nimi trudności w porozumiewaniu się?
 • Jak w pełni wyrażać siebie i kształtować dobre relacje z otoczeniem?
 • Jak wyrażać złość w sposób nieinwazyjny?
 • Jak za agresywnymi komunikatami usłyszeć potrzeby rozmówcy?
 • Jak inicjować współpracę opartą na wzajemnym respektowaniu potrzeb?
 • Jak nawiązać kontakt z rozmówcą „uciekającym w milczenie”?
 • Jak przyjmować i wyrażać „nie” w sytuacjach prywatnych i służbowych bez ponoszenia kosztów psychicznych?
 • Jak w sytuacjach konfliktowych dochodzić do rozwiązań typu wygrana/wygrana?
 • Jak mediować i negocjować w sposób empatyczny?

  Uczestnicy zdobywają umiejętność:

 • rozpoznawania nawykowych sposobów komunikowania się prowadzących do siłowego rozwiązywania konfliktów, wyniszczającego współzawodnictwa, blokowania porozumienia;
 • zastępowania takich nawykowych komunikatów świadomymi wypowiedziami dającymi poczucie bezpieczeństwa, opartymi na wzajemnym szacunku, niezależności w obszarze wartości i wzajemności w obszarze zachowań

  Umiejętności zdobyte w czasie warsztatów pozwalają:

 • poprawić relacje w miejscu pracy (pracownik – pracownik, pracownik – przełożony, pracownik – klient);
 • poprawić komunikację z bliskimi osobami;
 • ułatwiają nawiązywanie nowych kontaktów;
 • okazują się również niezwykle przydatne jako pomoc w zapobieganiu procesowi wypalenia zawodowego pracowników narażonych na częsty stres w sytuacjach komunikacji (np. nauczyciele, pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, menadżerowie, pracownicy obsługujący klientów i inni).
 • Sztuka rozwoju osobistego

  W ramach projektu „Sztuka rozwoju osobistego” organizujemy dla osób indywidualnych oraz grup pracowników różnych instytucji cykle warsztatów pozwalających lepiej zrozumieć siebie, poznać sposoby ułatwiające harmonijny rozwój i efektywne radzenie sobie z trudnościami oraz związanym z nimi stresem.

 • Warsztat: Stres, choroba, wypalenie – jak efektywnie radzić sobie z własnym i cudzym stresem?

  Tematyka warsztatów to:

 • Fizjologia stresu. Stres mobilizujący i szkodliwy.
 • Autodiagnoza poziomu stresu w zależności od budowy ciała –technika projekcyjna.
 • Struktura charakteru a podatność na czynniki stresogenne.
 • Somatyzacja stresu –choroba drogą samopoznania.
 • Wypalenie zawodowe –wskaźniki, stadia, objawy wypalenia i model zmiany.
 • Sposoby rozładowania napięć stresowych związanych z: konfliktem, lękiem, pomniejszaniem, utratą, przymusem, agresją i złością, oceną społeczną i poczuciem mniejszej wartości, bezradnością.
 • Redukcja stresu za pomocą technik biodynamicznych, relaksacyjno –transowych, neurolingwistycznego programowania.
 • Nauka autohipnozy.
 • Debriefing sytuacji traumatycznych - terapia indywidualna dla zainteresowanych osobistym rozwojem.

  Udział w warsztatach umożliwia:

 • poznanie czynników biologicznych, psychicznych i społecznych wywołujących napięcie stresowe i objawów stresu;
 • poznanie tradycyjnych metod redukcji stresu oraz metod: biodynamicznych, relaksacyjno –transowych, neurolingwistycznego programowania;
 • nabycie umiejętności dokonania autodiagnozy poziomu stresu i indywidualnego doboru metod redukujących stres;
 • nabycie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie ze stresem wywołanym: konfliktem, lękiem, pomniejszaniem, utratą, przymusem, agresją i złością, oceną społeczną i poczuciem mniejszej wartości;

  Umiejętności zdobyte w czasie warsztatów pozwalają:

 • opracować własny audiogram stresu;
 • skorzystać z tradycyjnych metod redukcji stresu jak i metod biodynamicznych, relaksacyjno–transowych, neurolingwistycznego programowania, autohipnozy, debriefingu oraz psychoterapii indywidualnej;
 • umiejętnie postępować w sytuacjach stresujących;
 • adres: Suwałki
  telefon: 0 502 06 88 49
  e-mail: ewamazul@tlen.pl
  wróć ->


  Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2019.