kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Taniec
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Warsztaty antystresowe
Doskonalenie -> Coś dla ducha -> Komunikacja
Doskonalenie -> Praca -> Nauka zawodu

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.

Nasze działania dotyczą:

 • wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet; 
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet; 
 •  promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
 • przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
 • zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
 • promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
 • ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych;
 • zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną;
 • rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej i kreowanie postaw prospołecznych;
 • promowania kultury zaangażowanej społecznie;
 • wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych;
 • inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych

Organizujemy i prowadzimy szkolenia warsztatowe z następujących tematów:

- planowanie projektów i pozyskiwanie funduszy na ich realizację

- zarządzanie cyklem projektowym

- PR i kontakty z mediami

- trening genderowy

- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

- trening asertywności

- WENDO - samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt

- komunikacja dla par

- komunikacja przy użyciu metody Porozumienia Bez Przemocy (NVC)

 

Program warsztatów jest szyty na miarę i każdorazowo poprzedzony analizą potrzeb uczestników.

 

Warsztaty prowadzone są przez certyfikowane trenerki i psycholożki posiadające wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup docelowych.

 

Szkolenia przeprowadzane są przy użyciu nowoczesnych metod interaktywnych. Wzbudzają  zaangażowanie wszystkich uczestników, bazują na konkretnych zdaniach, odwołując się do realnych problemów z życia, pozwalają na precyzyjne dopasowanie zadań do potrzeb, skupiają uwagę grupy oraz wzbudzają zaciekawienie, pogłębiają autorefleksję i pozwalają dojść do ogólnych wniosków na podstawie jednostkowej sytuacji. Wnioski wypracowane dzięki użyciu metod interaktywnych mają zastosowanie w rzeczywistości codziennej.  Metody te wprowadzają nowa wiedzę odwołując się do emocji w procesie jej przekazywania.

  

Nasze doświadczenie:

 - prowadzenie warsztatów podczas trzech edycji Akademii Liderek i Animatorek Społecznych w Sosnowcu

 - prowadzenie warsztatów podczas Rozwojowo-Rozrywkowego Festiwalu dla Kobiet PROGRESSteron

- prowadzenie warsztatów dla studentów V roku specjalizacji „Rozwiązywanie problemów w społecznościach lokalnych” na Wydziale Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

- prowadzenie warsztatów podczas Festiwalu Umiejętności Społecznych FUS w Garwolinie

- organizacja warsztatów i treningów w ramach projektu „Oczy szeroko otwarte – przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt”

- organizacja treningów umiejętności psychospołecznych w ramach projektu "Nie jesteś sama - wsparcie samotnych matek zagrozonych wykluczeniem społecznym".

adres: ul. 3 Maja 11
Sosnowiec
woj.śląskie
Polska
41-200
telefon: 0-32 266 16 72
e-mail: biuro@aktywnekobiety.org.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2023.