kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Psie zaprzęgi
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Kaskaderstwo

KURS KASKADERSKI

Zapraszamy na kurs kaskaderów filmowych do Polskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych działającej przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Warunki przyjęcia:

• ukończone 18 lat

• min. wykształcenie średnie

• niekaralność

• wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych)

• pozytywny wynik testu sprawnościowego (zakres testu do pobrania www.kaskaderzyfilmowi.pl)

• złożenie kompletu dokumentów: - formularz zgłoszeniowy (do pobrania www.kaskaderzyfilmowi.pl) - zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów ekstremalnych

- zaświadczenie o niekaralności - kopia polisy ubezpieczeniowej NW obejmującej sporty ekstremalne (oryginał do wglądu)

- kopia dokumentów poświadczających wykształcenie (oryginały do wglądu)

- kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- 2 zdjęcia legitymacyjne Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ul. Krakowskie Przedmieście 7, 00-068 Warszawa, pokój 107 w godzinach 9:30 – 17:30 od poniedziałku do piątku

 

 

adres: Warszawa
telefon: 697071707
e-mail: biuro@kaskaderzyfilmowi.pl
wróć ->


Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2019.