kursy szkolenia warsztaty
Coś dla ciała
Coś dla ducha
Hobby
Inne
Praca
Spotkanie z historią
Nauka jazdy
Miasta
Najbliższe Wydarzenia
Nowe
Dodaj ofertę
Podziel się!
Zaproś nas
Reklama:
Doskonalenie -> Inne -> Emisja głosu
Doskonalenie -> Coś dla ciała -> Taniec
Doskonalenie -> Inne -> Aktorstwo
Doskonalenie -> Hobby -> Warsztaty literackie

Jaworski Ośrodek Kultury

 Działalność merytoryczna Jaworskiego Ośrodka Kultury przejawia się w różnorodnych formach kulturotwórczych i jest ważnym elementem edukacyjnym skierowanym głównie do dzieci i młodzieży. Działające w Jaworskim Ośrodku Kultury zespoły artystyczne, szczególnie dziecięco - młodzieżowe, stanowią dobrą wizytówkę placówki i miasta ; są oprawą artystyczną wielu imprez miejskich. Funkcjonujące zespoły biorą udział w przeglądach, konkursach, turniejach lokalnych i ogólnopolskich. Występują również za granicą w zaprzyjaźnionych partnerskich miastach: Turnov w Czechach i w Berdyczowie na Ukrainie. Uczestnictwo w zajęciach klubowych, kołach zainteresowań i zespołach artystycznych stanowi dla wielu osób jedyną okazję do obcowania z kulturą, do zaspokajania własnych potrzeb estetycznych i rozwijania talentów.

Swoje zadania Jaworski Ośrodek Kultury realizuje poprzez zajęcia stałe, okresowe, okazjonalne oraz organizację i promocję imprez. Współdziała:

 • ze szkołami i placówkami oświatowo- wychowawczymi
 • z organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
 • z placówkami kulturalnymi, stowarzyszeniami

 • adres: Jaworski Ośrodek Kultury
  Rynek 5
  59-400 Jawor
  telefon: 76 870-28-78
  e-mail: poczta@jok.jawor.pl
  wróć ->


  Doskonalenie.net - kursy, szkolenia, warsztaty 2007-2019.